Vi bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre.

Klik her for at læse vores cookie og privatlivspolitik

Forside | Kurv | Kontakt os | Kunde-klub | Handelsbeting. | Leveringsbeting. | Brænde | Træpiller

Produkt-oversigt:

Ovntørret pejsebrænde
Brænde og pejsebrænde
Briketter og træbriketter
Træpiller: Træpille 6-18 mm
Tilbehør til brændeovn
Brændekurve - krukkeInformation:

Korrekt optænding/fyring
At fyre over - over night
Biobrændsel og miljø
Træbriketter er billigst!
Varmepris-beregninger
Fremstilling af træbriketter
Opbevaring af pejsebrænde
Selvskovning, billig brænde
Brændsel til hele DKMest solgte:

Brænde af ASK
PiniKay, hårde briketter!
Lyse træbriketter
Billigt brænde, blandet løv
Træpiller til træpille-fyr
Pejsebrænde, Ovntørret
Træpiller til træpille-ovn


Levering over hele Danmark: Træpiller, Briketter, Brænde, Pejsebrænde, Træbriketter
 

Sammenligning af varmepriser

 

Beregninger af varmepriser ved
forskellige energikilder


Læs følgende artikel, hvor FyrogSpar.dk dokumenterer, at fyringsklart biobrændsel ikke alene er langt billigere at anvende til opvarmning end både olie og el, men at biobrændsel faktisk også kan konkurrere med fjernvarme.
Artiklen og beregningerne er udarbejdet af Ingeniør M.IDA Kurt Jacobsen, og materialet må hverken helt eller delvist kopieres eller gengives uden tilladelse. Det er dog tilladt at linke til artiklen uden forudgående aftaler.
De med * markerede brændværdier er hentet fra artiklen "Brænde eller træbriketter".

Energipriser på biobrændsel

Den teoretiske effektive brændværdi i en palle briketter på 960 kilo med 6% vandindhold er 4674 kWh*. Imidlertid udnytter en standard-brændeovn ikke energien 100%, idet en del af energien uundgåeligt vil forsvinde op gennem skorstenen. Udnyttelsesgraden afhænger meget af brugsmønsteret og brændeovnens data, men nyere brændeovne som følger Dansk Standard (DS), Tysk Standard (DIN), svanemærket m.fl., skal have en virkningsgrad på minimum 70-75%. I beregningen antager vi, at brændeovnen udnytter brændslet 70%.
En palle briketetter, som omtalt, vil dermed give et effektivt varmebidrag på 3272 kWh. En sådan palle sælges på Fyrogspar d. 1. juli 2008, til 1870 kr. inklusive levering, svarende til en kWh-pris på 57 øre. Ved køb af 2 paller træbriketter er der rabat, og kWh-prisen falder til 54 øre.
Den teoretiske effektive brændværdi i en palle savet og kløvet brænde i ask, eg eller bøg er ca. 4253 kWh*. Ved en virkningsgrad på 70% giver en sådan palle et varmebidrag på 2977 kWh. En sådan palle sælges på Fyrogspar d. 1. juli 2008, til 1818 kr. inklusive levering, svarende til en kWh-pris på 61 øre. Ved køb af 2 paller brænde er der rabat, og kWh-prisen falder til 58 øre.
Gennemfører vi regnestykket for træpiller, vil vi ligeledes have en brændværdi på 4674 kWh for en palle med 960 kilo piller. Pillefyringsanlæg har normalt en meget høj virkningsgrad, ofte 90% eller bedre. Ved 90% vil varmebidraget i en palle træpiller som ovennævnte være 4207 kWh. En sådan palle sælges på Fyrogspar d. 1. juli 2008, til 2178 kr. inklusive levering, svarende til en kWh-pris på 52 øre. Ved køb af 2 paller træpiller er der rabat, og kWh-prisen falder til 49 øre.

Fjernvarmepriser og fremtidsperspektiver

Iflg. Dansk Fjernvarme koster det i 2007/2008 gennemsnitligt 13850 kr./år at opvarme et hus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh med fjernvarme. Det svarer til en gennemsnitlig kWh-pris på 77 øre. Iflg tal fra Dansk Fjernvarme kan det estimeres, at ca. en tredjedel af varmeregningen for ovennævnte modelhusstand udgøres af den faste afgift, som er uafhængigt af forbruget. Ser man bort fra det faste bidrag, er den gennemsnitlige variable fjernvarmepris 51 øre pr. kWh. De nævnte tal er gennemsnitlige, og dækker over store variationer. Typisk vil fjernvarmeforbrugerne i de større byer ligge i den billige ende af skalaen, mens de tyndtbefolkede områder ofte vil have en væsentlig højere fjernvarmepris end gennemsnittet. Generelt gælder i øvrigt, at fjernvarmeprisen gennemsnitligt er for opadgående.
Den nyeste lovgivning åbner op for fritagelse for fjernvarmetilsutning til energirigtigt byggeri, og indenfor de næste få år vil stort set al nybyggeri kunne fritages for tilslutning. Det må forventes, at mange fravælger fjernvarmen til fordel for alternative varmekilder, og dermed lægges yderligere pres på fjernvarmeværkernes rentabilitet - med stigende energipriser som en naturlig følge.

Høje priser på olie og el

Olieprisen er i øjeblikket (juli 2008) 10.400 kr. for 1000 liter fyringsolie. Energiindholdet er ca. 10 kWh/l. Ældre oliefyr kan have en virkningsgrad så ringe som 60-70%, men bygningsreglementet stiller krav om at nye installationer skal have en virkningsgrad på mindst 91%. Tager vi udgangspunkt i 91% virkningsgrad, bidrager 1000 liter fyringsolie med 9100 kWh varme, svarende til en kWh-pris på 114 øre. Elprisen er i øjeblikket (juli 2008) ca. 178 øre pr. kWh og eksplosivt stigende. Indenfor det sidste år er grossistprisen fordoblet, og stigningen har alene i juni 2008 været på hele 25%! Årsagen er stigende kulpriser som følge af et kraftigt stigende energiforbrug i Kina. Eksperter forventer også fremadrettet en stigende elpris.

Sammenligning af energipriser

Sammenligner man priserne ses det tydeligt, at biobrændsel i høj grad er en konkurrencedygtigt energikilde - i særdeleshed briketter og træpiller. Opvarmning med olie og el er nu så dyrt, at det næsten altid vil kunne betale sig at investere i brændeovn eller fyringsanlæg til biobrændsel som alternativ. Mere overraskende er det imidlertid, at også fjernvarmen får kamp til stregen. Selv om man allerede har installeret fjernvarme, og skal betale fast afgift, vil det alligevel for ganske mange kunne betale sig at fyre med brænde, træbriketter eller træpiller som supplement til opvarmningen.
Har du allerede brændeovn, vil det være økonomisk fordelagtigt at bruge den målrettet til opvarmning, hvis fjernvarmeprisen i dit område overstiger biobrændselsprisen på 50-60 øre pr. kWh. Tidligere har mange brændeovne stået ubrugte hen, fordi det var for dyrt at fyre for hyggens skyld. De tider er forbi nu! Du kan roligt investere i en palle biobrændsel til din eksisterende brændeovn. Hvis du skruer lidt ned for fjernvarmen i vinterhalvåret og i stedet fyrer op i brændeovnen - ja, så får du hyggen ganske gratis, og måske endda en besparelse oveni, afhængigt af fjernvarmeprisen i dit område.
Har du ikke i forvejen installeret brændeovn, må du naturligvis regne på investering og tilbagebetalingstid, men bor du i et område med høje fjernvarmepriser, vil en brændeovn sandsynligvis være en overvejelse værd. En god brændeovn kan fås til priser fra ca. 3000 kr. (ekskl. skorsten).

Vis kurvens indhold

0 vare(r) i kurven 
I alt 0,00 DKK
.
:::::: FyrogSpar.dk - salg af brænde, pejsebrænde, briketter, træbriketter og træpiller siden 2001 ::::::